Pro objednání pište:

LETECKÁ KOMUNIKACE CZ-EN

Jediná publikace na našem trhu, která podává reálné příklady situací z letecké praxe v češtině i angličtině.

Získáte ucelený dvoujazyčný návod na radiokomunikaci k VFR začátkům i toulkám Evropou, zkoušce z ICAO angličtiny    nebo k doložce s nutnou IFR frazeologií.

Informace

Letecká angličtina

Nouzové situace

Radiotelefonie

Řízená letiště

Neřízená letiště

Traťové lety & žádosti

Cena 480 Kč  včetně DPH

K dostání ve Vaší letecké škole a na tomto webu

RADIOTELEFONIE

1

NEŘÍZENÁ LETIŠTĚ

2

ŘÍZENÁ LETIŠTĚ

3

TRAŤOVÉ LETY A ŽÁDOSTI

4

NOUZOVÉ SITUACE

5

INFORMACE

6

LETECKÁ ANGLIČTINA

7

První kapitola zahrnuje nutnou teorii dle mezinárodních standardů potřebnou jak ke zkouškám, tak do letecké praxe.

Základní pravidla                          

Dle zákona                                    

Zařízení na palubě                        

Jak vysílat         

Hladina srozumitelnosti

Výslovnost čísel  

Výslovnost písmen

Výslovnost zkratek  

Standardní fráze 

Hlášení výšek a dohledností

Hlášení frekvencí           

Hlášení dalších číselných údajů

Hlášení času a data

Volací značky a zkracování

Užívání volacího znaku

Oslovení

Hlášení odpovědí a potvrzení

Vysílání naslepo

Užívání odpovídače

Squawk

Identifikace IDENT

Začtěte se do příběhů, které piloti zažívají denně. Na konkrétních příkladech od nastartování až do přistání  se naučíte nejvíce!

Provoz

Obsah hlášení

Hlášení poloh

Odlet

Průlet

Přílet

Let po okruhu

Po přistání

Většina z nás nemá mnoho zkušeností s řízeným provozem, proto ukázka postupů s různými odlišnostmi je velmi praktická.

Provoz

Odletová povolení

Letová povolení obecně

VFR Odletové povolení

IFR Odletové povolení

Pojíždění

VFR Odlet

IFR Odlet


Přílet - vstup do TMA

Přílet - vstup do CTR

Let po okruhu

Přistání a pojíždění

IFR Přílet, průlet a přistání

Správná komunikace při traťových letech v češtině i angličtině je nutná, často pomáhá i v nenadálých situacích.

Oslovení

Průlet prostorem CTR

Průlet prostorem TMA

Jiné aktivity v řízeném prostoru

Opuštění řízeného prostoru

Letový plán

Letový plán - AFIL

Změna pravidel letu

Žádosti - kvalita spojení

Žádosti - Stav počasí

Žádosti - Stav počasí

Žádosti - Prostory

Žádosti - Řízené lety

VFR Tratě

Přelet státních hranic

Nacvičují se v základním výcviku, avšak jste si jistí, že jste schopni rychle a správně reagovat?

Tísňové zprávy

VFR v IMC podmínkách

Pilnostní zprávy

Bezpečnostní zprávy


Předletová příprava, ale i samotný let je ovlivněn množstvím informací, kterým je třeba porozumět a vhodně vyhodnotit.

ATIS

METAR

TAF

Vysvětlení ke zprávám ATIS, METAR, TAF

NOTAM

Dostupnost informací

Ukazatelé a návěsti

Noční signalizace

Signály k řízení na odbavovací ploše (MARSHALLER)

Angličtina k létání prostě patří!

Dodatek o fráze    ...to co se jinam nevešlo v češtině i angličtině

Zkratky      ...jsou nutné pro schopnost čtení například notamů

Slovíčka       ...jsou třeba k porozumění a vyjádření požadavku

Gramatika         ...alespoň základy, bez nichž nic nedává smysl


Jméno a příjmení

Doručovací adresu

e-mail / telefon

počet požadovaných kusů

na e-mail: mail@leteckakomunikace.cz

Potvrzení objednávky přijde e-mailem obratem, publikace pak následně dobírkou.

autor:
www.DavidChalus.czhttp://www.davidchalus.cz